Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Vai gribat pārslēgties uz mājas lapu, kas paredzēta 8.-12. klasei?

PALIKT PĀRSLĒGTIES

Akreditācijas dokumenti

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola” tika akreditēta 2017. gada, 4. septembrī.
Akreditācijas derīguma termiņš – 2023. gads, 3. septembris.

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola” apgūšanai piedāvā sekojošas akreditētas macību programmas:

Kods Nosaukums Licencēšanas ID Licences numurs Licencēšanas datums Akreditācijas ID Akreditācijas derīguma termiņš
23011114 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma - V-9645 15.02.2018 12286 03.06.2025
23011124 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) mazākumtautību programma - V-9646 15.02.2018 12287 03.06.2025
31011014 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma - V-964 15.02.2018 12282 03.06.2025
31011024 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma - V-9648 15.02.2018 12283 03.06.2025
31012014 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma - V-9649 15.02.2018 12284 03.06.2025
31012024 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma - V-9650 15.02.2018 12285 03.06.2025
31011014 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma - VK-9648 15.02.2018 12283 03.06.2025
31012014 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma - VK-9650 15.02.2018 12285 03.06.2025
23011114 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma, tālmācība V_3660 18.08.2020 13553 03.06.2025
23011124 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma V_3661 18.08.2020 13554 03.06.2025
31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma V_3662 18.08.2020 13555 03.06.2025

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!